Død

Hvordan spiller du flerspiller i død øy?
Bare trykk til venstre på d-paden og du vil hoppe inn i vertens spill. Siden dere begge har samme historiefremgang, vil alt som skjer også skje i spil...
Hva er meningen med tdc angående en motor?
TDC – Top Dead Center er tradisjonelt posisjonen til en forbrenningsmotors stempel når den er helt på toppen av slaget. BDC – Bottom Dead Center er de...
Hva er øverste dødpunkt på biler?
Øvre dødpunkt er posisjonen til en motors stempel når den er helt på toppen av slaget. Stempelet har beveget seg opp mot øvre dødpunkt. Stempelet sies...
Hva er foran nederste dødpunkt?
I en stempelmotor er dødpunktet posisjonen til et stempel der det enten er lengst fra eller nærmest veivakselen. Førstnevnte er kjent som Top Dead Cen...
Hva heter bilen som plukket opp de døde?
En likbil er et stort kjøretøy, spesielt en bil, som brukes til å bære liket av en avdød person i en kiste/kiste ved en begravelse, våkne eller minneg...
Hva er øverste dødpunkt på kompresjonsslag på en Z24i-motor?
Er TDC på kompresjonsslag?Hva er øverste dødpunkt?Skal alle ventiler stenges hos TDC? Er TDC på kompresjonsslag?Som et generelt referansepunkt, elle...
Hva heter en transport som frakter døde mennesker?
En likbil er et stort kjøretøy, spesielt en bil, som brukes til å bære liket av en avdød person i en kiste/kiste ved en begravelse, våkne eller minneg...
Hva er øvre dødpunkt og nedre dødpunkt i kjøretøysstempel?
TDC – Top Dead Center er tradisjonelt posisjonen til en forbrenningsmotors stempel når den er helt på toppen av slaget. BDC – Bottom Dead Center er de...